พิษณุโลกยานยนต์

พิษณุโลกยานยนต์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54 โทร 02-9362924 , 02-9362925 สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) บริษัท โทร 055-302021 , 055-302022 เบอร์โทร ติดต่อรถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์