ศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62 โทร 02-894-6330 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่ โทร 074-428972 ,074-465203 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33 โทร 074-311077 เบอร์โทร ติดต่อรถทัวร์ศรีสยามทัวร์