บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41 โทร (call center 1215) สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ช่องหมายเลข 1 และ 4 โทร 086-3409664 (call center 1215) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ช่องหมายเลข 76 โทร 02-8946050-3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ โทร 052-000248 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ โทร 054-711077-3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องหมายเลข 16 โทร 077-281110 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ โทร 053-774022 เบอร์โทร ติดต่อรถทัวร์บางกอกบัสไลน์