ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39 โทร 0-2894-6151-2 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่ โทร 0-7566-3502 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา โทร 0-7641-2300 อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า โทร 0-7641-2300 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา โทร 0-4424-5123,08-9672-4333 เบอร์โทร ติดต่อรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์