สยามเดินรถ

สยามเดินรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60 โทร 02-894-6160-2 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่ โทร 074-234638 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34 โทร 074-311077 เบอร์โทร ติดต่อรถทัวร์สยามเดินรถ

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ โทร 044-270092,080-2952003 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์) โทร 0-7446-5203 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58 โทร 0-2894-6330,02-894-6331 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31 โทร 074-311077 ท่าพัทยา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ โทร 038-410-748 เบอร์โทร ติดต่อรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์