ประหยัดทัวร์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว
ประหยัดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
โทร 0-2936-0496
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 089-2443206
จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
โทร 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2
โทร 089-2443206
จุดจอดปากแซง อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
โทร 089-2443206
จุดจอดท่าชุมพวง ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ท่าชุมพวง
โทร 064-837-0389
จุดจอด กม.0 ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์กม.0
โทร 080-732-8674
จุดจอดเกษตรวิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์เกษตรวิสัย
โทร 063-748-1863
จุดจอดวาปีปทุม ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์วาปีปทุม
โทร 089-771-0322
จุดจอดประทาย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 081-977-7845
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร 080-050-9054
เบอร์โทร ติดต่อรถทัวร์ประหยัดทัวร์
รถทัวร์ประหยัดทัวร์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์ประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์ดังนี้

ทางแอดมินได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2565

เวลาออกเที่ยวรถประเภทราคาตั๋ว
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา
07:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1420
18:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
20:00กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
20:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1420
21:00กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
07:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1420
18:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
20:00กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
20:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1420
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1420
20:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1420
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
07:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
08:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุมป.1420
18:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
20:00กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
20:00กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ป.1420
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
07:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
18:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
20:00กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย) ป.1420
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – บขส. อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
07:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย) ป.1420
18:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย) ป.1420
20:00กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย) ป.1420
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – บขส. อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
07:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย) ป.1420
18:30กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย) ป.1420
20:00กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)ป.1420
จุดจอด กม.0 จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
07:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
09:30วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)ป.1420
19:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯ ป.1420
21:30วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)ป.1420
จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
07:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯ ป.1420
09:40วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)ป.1420
19:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
21:40วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)ป.1420
จุดจอด พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
07:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
08:30วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)ป.1420
19:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
20:30วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)ป.1420
จุดจอด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
07:30วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป) ป.1420
19:30วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป) ป.1420
จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
07:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
08:00วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)ป.1420
19:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
20:00วาปีปทุม-กรุงเทพฯ (ป)ป.1420
จุดจอด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
07:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
19:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
บขส. อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
07:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯ ป.1420
19:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯ ป.1420
บขส. อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
07:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420
19:00พนมไพร (ประทาย) – กรุงเทพฯป.1420

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ประหยัดทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น

  • 7-11
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ประหยัดทัวร์ และเดินทางผ่านจุดจอดรถ กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2, จุดจอด ต.ประทาย, จุดจอด พุทไธสง, จุดจอด อ.วาปีปทุม, จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย, จุดจอด เกษตรวิสัย, บขส. อ.สุวรรณภูมิ, บขส. อ.พนมไพร, จุดจอด กม.0, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถประหยัดทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2565

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – จุดจอด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – บขส. อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร – บขส. อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

จุดจอด กม.0 จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

จุดจอด พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

จุดจอด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

จุดจอด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

บขส. อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

บขส. อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ประหยัดทัวร์ ทำได้สะดวกมากๆ ที่สำคัญเลือกที่นั่งได้เอง ไม่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋ว จ่ายเงินค่าตั๋วก็สะดวก

--ads here--

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *