ตัวแทนจำหน่ายตั๋วพิษณุโลกยานยนต์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

พิษณุโลกยานยนต์

บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป จังหวัด พิษณุโลก เขาค้อ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-พิษณุโลก

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
 • จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 1
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)

กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
 • จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 1
 • สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
 • จุดจอด แยกบ้านกง (ตรงข้ามที่ว่าการ อ.กงไกรลาศ)
 • จุดจอด ต.บ้านสวน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • จุดจอดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
 • จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 1
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
 • สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอด อ.วังทอง
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด ตลาดทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด เข็กน้อย( สะพานลอย สถานีตำรวจย่อยเข็กน้อย )
 • จุดจอด อ.เขาค้อ (ร้านเจมส์มาร์ท ตลาดทุ่งสมอ)

พิษณุโลก-กรุงเทพ

 • สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 1
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพ

 • จุดจอดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
 • จุดจอด แยกบ้านกง (ตรงข้ามที่ว่าการ อ.กงไกรลาศ)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 1
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.เขาค้อ (ร้านเจมส์มาร์ท ตลาดทุ่งสมอ)
 • จุดจอด เข็กน้อย( สะพานลอย สถานีตำรวจย่อยเข็กน้อย )
 • จุดจอดบ้านแยง
 • จุดจอด ตลาดทรัพย์ไพรวัลย์
 • จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
 • จุดจอด อ.วังทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 1
 • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 41-42

02-9362924 , 02-9362925

สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)

055-302021 , 055-302022

ตัวอย่างเที่ยวรถ พิษณุโลกยานยนต์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ภาพรถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์

ขอบคุณภาพจาก rottourthai.com

โหลดแอปจองตั๋วรถทัวร์